Cilt 1 Sayı 1 (2022): IJAART 1. SAYI ARALIK 2022

IJAART 1. SAYI ARALIK 2022

Evaluation of Socio-economic Status (SES) Differences of Ethnically Turkish Citizens as an Explaining Factor behind the Segregation in Public Open Spaces of Copenhagen

Asst. Prof. Dr. Nevruz Çinar Özdil

S. 1-23

 

Analysis of Built Environment Related Sustainable Urbanism Definitions, Theoretical and Practice Approaches

Ph.D., Özlem Demir, Assoc. AIA, AICP, CUD Constance C. Bodurow

S. 24-47

 

İstenmeyen Ergonomi ve Psikoloji Kavramlarının Berlin Yahudi Müzesi Üzerinden Değerlendirilmesi

Mimar Emine Bal

S. 48-67

 

Benim Odam, Benim Kapsül Yaşam Alanım: Pandemide Uzaktan Mimari Maket Eğitimi

Dr. Öğr. Üyesi Duygu Kalkan Açıkkapı

S. 68-85

 

Kırsal Konutta Mekânsal Biçimlenişin Okunması: Hafik Demircilik Köyü ‘Mahmut Yarım Evi’ Örneği

Dr. Gülsüm Berk Navruz, Prof. Dr. Mehmet Uysal

S. 86-95

Yayınlanmış: 2022-12-28