Danışma Kurulu

Prof.Dr. Baha TANMAN (İstanbul Üniversitesi)

Prof. Dr. Nuran Kara PİLEHVARİAN (Yıldız Teknik Üniversitesi)

Prof. Aydın UĞURLU (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi)

Prof. Dr. Himmet TAŞKÖMÜR (Harvard University)

Prof.Dr. İmre ÖZBEK EREN (Marmara Üniversitesi)

Prof. Dr. Bayram Cemil BİLGİLİ (Çankırı Karatekin Üniversitesi)

Prof.Dr. Murat GÜL ( İstanbul Teknik Üniversitesi)

Prof. Dr. Oğuz CEYLAN ( Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi)

Prof.Dr. Dicle AYDIN (Necmettin Erbakan Üniversitesi)

Prof.Dr. Zeliha Hale TOKAY (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi)

Prof. Dr. Alper ÜNLÜ (Özyeğin Üniversitesi)

Prof. Dr. Ülkü ALTINOLUK (Hasan Kalyoncu Üniversitesi)

Dr. Öğretim Üyesi Halil İbrahim DÜZENLİ (Samsun Üniversitesi)